Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2019-2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021. Chiều ngày 25/09/2020, trường Tiểu học Cẩm Minh long trọng tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2020-2021. Về tham dự hội nghi có đầy đủ 100% CBCCVC tham gia.

Hội nghị diễn ra với tinh thần phát huy dâ chủ, trí tuệ của cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường, đưa ra quyết nghị nhằm nâng cao chất lượng quản lý, chát lượng giáo dục.

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Sỹ Cương-P. Hiệu trưởng- Chủ tịch CĐ đã trình bày báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021. Báo cáo đã đánh giá đầy đủ những thành tích đạt được và những hạn chế tồn tại trong năm học 2019-2020, đồng thời đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, những chủ tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực phù hợp với tinh hình thực tế của nhà trường trong năm học 2020-2021.

Đồng chí Nguyễn Thị Thoa cũng đã báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2019-2020 và phát động phong trào thi đua năm học 2020-2021; Hội nghị cũng được nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dan năm học 2019-2020 và kế hoạch hoạt động của năm học 2020-2021.

Sau các báo cáo là phần tham luận đầy trách nhiệm của các thành viên tham dự hội nghị về các chỉ tiêu thi đua, các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021. Với tinh thần dân chủ, tinh thần trách nhiệm, hội nghị đã tiến hành thảo luận đóng góp xây dựng hoàn thiện kế hoạch nhiệm vụ năm học. Đực biệt, hội nghị tập trung vào các vấn đề nhiệm vụ trọng tâm năm học, các mục tiêu , các giải pháp về xây dựng nề nếp cho học sinh lớp 1; Đổi mới hình thức tổ chức dạy hocjtuwf lớp 2 đến lớp 5 phù hợp với định hướng của GDPT 2018; Giải pháp nâng cao chất lượng lớp 2; Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, nâng cao chất lượng mũi nhon, chất lượng đại trà,... Đây cũng là dịp để mỗi thành viên thực hiện quyên dân chủ để xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với Ban giám hiệu nhà trường. Trực tiếp đặt vấn đề cùng bàn thảo, hội nghị là cơ hội tìm tiếng nói đồng thuận, đồng tâm, chung sức phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Đoàn chủ trì Hội nghị đã ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp của CBCCVc toàn nhà trường. Những vấn đề liên quan trực tiếp đến các bộ phận sẽ được Ban giám hiệu chỉ đạo nghiêm túc thực hiện.

Sau một thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, Hội nghị đã thóng nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết với 100% ý kiến nhất trí.

Hội nghị CBCCVC trường tiểu học Cẩm Minh năm học 2020-2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường càng hiểu rõ trách nhiệm của mình vượt lên mọi khó khăn, với sự nhiệt tình, năng lực lãnh đạo sáng tạo của Ban lãnh đạo nhà trường, tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm nỗ lực cũa mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên, Trường tiểu học Cẩm Minh vững tin thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021.