A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chi bộ Trường Tiểu học Cẩm Minh tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

      Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, đề cập đến thành quả phát triển lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Đó chính là kết quả của việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, kế thừa tinh hoa văn hóa dân tộc, tiếp thu kinh nghiệm của các Đảng Cộng sản cũng như phong trào công nhân quốc tế của toàn Đảng. 
      Thực hiện Kế hoạch  số 63 – KH/HU ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Huyện uỷ Cẩm Xuyên; Kế hoạch số442/KH- GD&ĐT ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Phòng GD&ĐT Cẩm Xuyên về kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và  con đường đi lên  CNXH ở Việt Nam”của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng;
          Được sự chỉ đạo của Đảng uỷ xã Cẩm Minh, sáng ngày 09/8/2022 Chi bộ trường Tiểu học Cẩm Minh tổ chức sinh hoạt Chuyên đề về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa  xã hội  và con đường đi lên  CNXH ở Việt Nam”của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Về tham dự  và chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên đề với chi bộ có đ/c Trần Xuân Lĩnh  - Phó Bí thư  Đảng bộ  – Chủ tịch HĐND xã. Cùng tất cả các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Đ/c Võ Sỹ Cương - BT chi bộ nêu nội dung, yêu cầu,mục đích buổi chuyên đề


   Tại buổi sinh hoạt các đ/c đảng viên được nghiên cứu, tiếp thu những nội dung cốt lõi trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên  CNXH ở Việt Nam ”của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Do đồng chí Nguyễn Thị Liệu báo cáo.

Đ/c Nguyễn Thị Liệu phân tích nội dung cốt lõi của tác phẩm


Cũng  trong buồi sinh hoạt , các đảng viên trình bày các tham luận nhằm đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chinh trị gắn với đặc trưng chuyên môn của chi bộ nhà trường như: Tham luận  về Các giải pháp thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ;Tham luận  về Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của Nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử; Tham luận về Các giải pháp góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức;Tham luận về Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên mới; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; Tham luận về Quan tâm công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ;…

đ/c Nguyễn Thị Hồng- trình bày báo cáo
đ/c Nguyễn Hữu Hích trình bày tham luận
 
đ/c Nguyễn Đình Dũng trình bày tham luận
D/c Trần Thị Ngân trình bày tham  luận
Đ/c Nguyễn Bích Hường trình bày tham luận
đ/cNguyễn Thị Thoa trình bày tham luận


  Đặc biệt Chi bộ được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Nguyễn Xuân Lĩnh – Phó bí thư thường trực Đảng uỷ xã.

Đ/ c Trần Xuân Lĩnh - P. Bí thư đảng bộ xã phát biểu chỉ đạo tại buổi chuyên đề

 


Tổng kết buổi chuyên đề đồng chí Võ Sỹ Cương- Bí thư  chi bộ một lần nữa khẳng định ý nghĩa to lớn tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời cụ thể hóa các nội dung cũng như  giao nhiệm vụ cho từng cán bộ đảng viên trong thời gian tới.

Đ/c Võ Sỹ Cương- Kết luận chuyên đề


      Có thể khẳng định, đợt sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư mang lại những ý nghĩa hết sức đặc biệt, giúp cán bộ, đảng viên thêm một lần được củng cố, nâng cao hơn nữa nhận thức, kiên định, giữ vững niềm tin về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Mỗi Đảng viên trong chi bộ thêm thấm nhuần lý tưởng Cách Mạng nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định . Đồng thời mỗi đảng viên  liên hệ gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong tình hình hiện nay cần phải làm gì để góp phần vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nói riêng; tham gia đóng góp xây dựng với cấp ủy, lãnh đạo trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác giáo dục trong  thời gian tới. Vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng, phát huy mạnh mẽ truyền thống quê hương cách mạng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại hội đảng các cấp đề ra, hiện thực hóa ý chí vươn lên, . Xác định nhiệm vụ của bản thân trong thời gian tới, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm học 2022 – 2023. Quyết tâm xây dựng đơn vị trường TH Cẩm Minh phát triển nhanh và bền vững, Chung sức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.  
 


Tác giả: Trường Tiểu học Cẩm Minh
Tổng số điểm của bài viết là: 94 trong 26 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan