13/04/18  Tin tức - Sự kiện  109
Thực hiện kế hoạch chuyên đề tháng 12 năm học 2017 – 2018 của chuyên môn nhà trường. . Chiều ngày 13 tháng 12 năm 2017 trường Tiểu học Cẩm Minh đã tổ chức chuyên đề dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”.
 13/04/18  Tin tức - Sự kiện  160
Thực hiện kế hoạch chuyên môn tháng 12, chiều ngày  6.12.2017,Trường Tiểu học Cẩm Minh tổ chức dạy chuyên đề cấp trường “Đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng việt”.  Với 2 tiết dạy  (Tiếng Việt Công Nghệ -  lớp 1A  bàì Vần Ô và  tiết Tập đọc Lớp 3- Bài Nhớ Việt Bắc do cô giáo Lê Thị Hạnh và cô ...