• KHBD TOÁN, TIẾNG VIỆT LỚP 3- TUẦN 5
  | Trường Tiểu học Cẩm Minh | 0 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KHBD tuần 3- lớp 3
  | Trường Tiểu học Cẩm Minh | 1 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KHBD tuần 4- Lớp 3
  | Trường Tiểu học Cẩm Minh | 1 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KHBD tuần 5- Lớp 3
  | Trường Tiểu học Cẩm Minh | 0 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tổ chuyên môn 2-3 sinh hoạt CM theo hình thức nghiên cứu bài học
  | Trường Tiểu học Cẩm Minh | 0 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án Power point môn Tiếng Việt lớp 3- Bài đọc : Con đã lớn thật rồi (tiết 1)
  | Trường Tiểu học Cẩm Minh | 0 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC
  | Trường Tiểu học Cẩm Minh | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022- 2023, chiều ngày 22/09/2022, Trường Tiểu học Cẩm Minh đã tổ chức triển khai chuyên đề: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học”. Đây là buổi chuyên đề hết sức thiết thực và bổ ích nhằm cung cấp những ...
Tiêu điểm