Tiêu đề câu hỏiTiêu đề câu hỏi

Xem trả lời

Nội dung trả lời

Tiêu điểm
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM MINH TỔ CHỨC KHAI MẠC TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI VỚI CHỦ ĐỀ "THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ PHỤC VỤ CHO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI SAU ĐẠI DỊCH COVID-19"
TỔ CHUYÊN MÔN 2-3, TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM MINH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HÌNH THỨC NGHIÊN CỨU BÀI HỌC
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM MINH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC.
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM MINH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHUYÊN ĐỀ “PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT LỚP 3”
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM MINH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM MINH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM MINH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022-2025
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM MINH THÔNG BÁO LỊCH TỰU TRƯỜNG HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM MINH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHUYÊN ĐỀ  "BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY HỌC LỚP 3 THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 NĂM HỌC 2022-2023"
Chi bộ Trường Tiểu học Cẩm Minh tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm  “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM MINH THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH LƠP 1 NĂM HỌC  2022-2023
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM MINH CÔNG KHAI DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 LỰA CHỌN ĐƯA VÀO GIẢNG DẠY TRONG NĂM HỌC 2022-2023