Tổ chức

http://dantri.com.vn/xa-hoi/trai-nghiem-ha-noi-tu-tren-cao-duong-sat-cat-linh-ha-dong-20170224130014067.htm

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG TH CẨM MINH

BAN GIÁM HIỆU 1 Nguyễn Xuân Kỷ Sinh ngày: 10/10/1960Quê quán: Hương Sơn Hà Tĩnh TĐCM, NV: ĐHSP Văn Thường trú: Cẩm Lộc Cẩm Xuyên Điện thoại: NR: CQ: DĐ: 0985902914 Email: xuankythcm@gmail.com  Bí…