30/08/21  Tin tức - Sự kiện  53
           Năm học 2021-2022 sẽ là năm học gặp nhiều khó khăn và thử thách vì vậy “chủ động”, “linh hoạt” và “thích ứng” sẽ là những từ khóa xuyên suốt năm học, nhất là với việc dạy và học trực tuyến.        
 28/06/21  Tin tức - Sự kiện  582
         Căn cứ kế hoạch số: 1630/KH-UBND  ngày 09/06/2021 của UBND huyên Cẩm Xuyên về việc Tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022Trường Tiểu học Cẩm Minh thông báo Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022  
 11/06/21  Tin của trường  330
    Thực hiện theo Quyết định  số: 2093/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh; Văn bản số 373/PGD của phòng GD&ĐT Cẩm Xuyên về việc thông báo danh mục và đăng kí sử dụng SGK lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022.  Trường Tiểu học Cẩm Minh thông báo công khai danh mục Sách giáo khoa lớp 2 được chọn dùng trong nhà ...