28/06/21  Thông báo  549
         Căn cứ kế hoạch số: 1630/KH-UBND  ngày 09/06/2021 của UBND huyên Cẩm Xuyên về việc Tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022Trường Tiểu học Cẩm Minh thông báo Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022  
 11/06/21  Tin của trường  313
    Thực hiện theo Quyết định  số: 2093/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh; Văn bản số 373/PGD của phòng GD&ĐT Cẩm Xuyên về việc thông báo danh mục và đăng kí sử dụng SGK lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022.  Trường Tiểu học Cẩm Minh thông báo công khai danh mục Sách giáo khoa lớp 2 được chọn dùng trong nhà ...